Stiftelsen

Stiftelsen 

Vår tid präglas av en svindlande snabb utveckling på det politiska, ekonomiska, kulturella och vetenskapliga området. Nationella, etniska och andra gränser minskar i betydelse. Hållbarhet har blivit en viktig ledstjärna för affärsutveckling och samhällsengagemang. I denna miljö skall svenska företag söka befästa och förbättra sin konkurrenskraft. Det blir då viktigare än någonsin att ha tillgång till välutbildade och engagerade ledare som har förmåga att utveckla en hållbar affärsidé genom medarbetarnas engagemang och kompetens. 

PAUSE Stiftelsen vill söka bidra till en positiv utveckling på detta område med framförallt ett engagemang i utvecklingen av ett hållbart ledarskap. 


Bakgrund om PAUSE 

PAUSE står för Personnel management Abroad by University Studies and Experience. Under 1982 väcktes tanken på en stipendiefond inom personalområdet av Torsten Lundberg, dåvarande personaldirektör vid Tetra Pak gruppen. Tanken utvecklades och Arne Baldhagen, före detta internationell personalchef vid Alfa Laval, anslöt sig. Genom att skjuta till egna medel var grundplåten lagd. 

PAUSE är sponsrad av svenskt näringsliv. Bland de företag som välvilligt ställt upp kan nämnas: ABB, AGA, Atlas Copco, Boliden, Investment AB Cardo, Esab, IFL, Ikea, Axel Johnson, Sandvik, SAAB-Scania, SEB, Skandia, SKF, SPP, Stena, Stora, Svedala, Svenska Unilever, Tetra Pak och Volvo. 

Sedan starten har 35 stipendium delats ut. 

Webbdesign : Engelbert Group
Go to top