Att söka PAUSE stipendium

I regel utlyser PAUSE ett eller två stipendier per år. Om stiftelsens kapital ökar får ännu fler stipendiater möjligheter att studera i internationell miljö. Styrelsen beslutar varje år om antalet stipendier, belopp och ämnen. Annonsering sker via fortlöpande information på hemsidan, via vårt nätverk av företag och universitet och via studentföreningar. 


Vid frågor rörande stipendier vänligen kontakta: 

Jörgen Hansson 


jorgen.br.hansson[at]pause-stiftelse.com
[at] ersättes med @ 

+46 70 633 90 85 

 

 

Webbdesign : Engelbert Group
Go to top